Skip to content

O Mne

Volám sa Beáta a mám 12+ rokov skúseností  v oblasti  vzťahov,  astrológie,  tarotu  a duchovna.

30 000+ spokojných klientov celosvetovo, ktorí u mňa absolvovali výklad tarotu, výklad horoskopu, vzťahovú konzultáciu alebo si zakúpili niektorý z mojich kurzov.

Začínala som so svojím zahraničným videokanálom Modern Astrology, ktorý spravujem doteraz a kde poskytujem pre svoje zahraničné publikum astrologické konzultácie, výklady tarotu a výučbu astrológie so zameraním na partnerskú astrológiu (web: horoscopesandreadings.com). Na Slovensku som začala aktívne pôsobiť v roku 2019 v oblasti vzťahových konzultácií a neskôr aj výkladu tarotu (web: naplnenyvztah.sk). Keďže som vyštudovaná právnička, tak inklinujem k presným a zrozumiteľným odpovediam. Viem, ako robiť výklad tarotu a vzťahové konzultácie tak, aby som dokázala prinášať reálne odpovede a výsledky do našich životov. V mojom chápaní toho, čo robím, prepájam svet duchovna a energií s realitou tu v 3D.

***

Vzťahy a ich dynamika, psychológia, duchovno a témy, o ktorých sa radšej nehovorí ma zaujímali od malička. Všetko to, čo ponúkam na tejto stránke nie sú iba teoretické, naučené koncepty, ale sú mnou zažité. Počas môjho života som čelila mnohým témam, ako je nedostatočnosť, opustenie, zanedbanie, pocitom ohrozenia, menejcennosti, problémy s prijatím vlastného tela, psychické týranie, násilie, strach, pocity viny, rola obete, zlomené a potom roky zatvorené srdce, pocity vykorenenia, čierna ovca, naivita, nevera, rozvod, finančné straty, dôverčivosť, boj o život, manipulácie, smrť otca, choroba novorodenca, samota, zrada, odcudzovanie, pád na dno, vyliečenie zranení a spoznanie seba samej takej, aká naozaj som, životný obrat. Ťažké manželstvo som opustila vo veku 34 rokov, kedy som mala dve ešte stále veľmi malé deti. Aj keď je pre mňa vzhľadom na zainteresovanosť iných ľudí zdieľať s vami môj osobný príbeh priam nemožné, viem, že je dôležité to aspoň načrtnúť. Odišli sme bývať z krásneho domu do malého bytu, kde som sa rozhodla, že to nevzdám a detičky budú mojím hnacím motorom a mojím dôvodom, prečo to všetko zvládnem, postavím nás na nohy a vybudujem pre nás krásny život. Ešte teraz mi v ušiach znejú slová môjho brata, ktoré povedal po mojom rozvode: „XXX Ti zničil život“! Vtedy som si zaumienila, že toto môj príbeh nebude. #nezlomna.  Prešlo 5 rokov. Nebolo to ľahké, nenechajte sa prosím nachytať, ale sen sa stal skutočnosťou, žijem krásny, naplnený život. Keď mi synček blahoželal naposledy k narodeninám, povedal mi, že mi praje krásny život, taký, ako ho teraz máme. Dnes už viem, že možné je všetko. Možné je všetko pre toho, kto nevzdá sa.

Minulé roky som nabrala odvahu čeliť mojím najväčším strachom, nespracovanej bolesti a detským traumám. Mám za sebou roky skúmania a introspekcie samej seba, svojich vadných presvedčení a limitov, ktoré mi bránili zakúšať život taký, aký by mohol byť. Vyliečila som si veľa zranení, spoznala samu seba a skúšala odvahu svojho srdca. Pochopila som, že trpieť naozaj nemusíme a každé utrpenie či trápenie si tvoríme sami a teda máme možnosť sa ho vzdať. Mám za sebou roky odpustenia samej sebe a zoškrabovania jednej svojej vrstvy za druhou, aby som zistila, kto vlastne som a načo som tu. Roky preberania zodpovednosti za svoj život ma naučili, že možné je všetko. A že sa dá transformovať úplne celý život, nevyhovárať sa na karmu, osud, nepodporu rodiny alebo blízkych. Konečne som objavila sebalásku, pocity dostatočnosti, bezpečia, úplnosti a akceptácie seba samej, taká aká som.

Dnes už viem, že silná intuícia je dar, ktorý treba rozvíjať a nie pomätenie zmyslov. Dnes viem, že treba veriť len sebe, byť vo svojom živote a vo svojom strede. Viem, že človek dostane len také lekcie, na ktoré absolútne má, aby ich zvládol. A som si úplne istá, že všetko zlé sa dá premeniť na to dobré a raz z toho ťažiť pre seba aj pre dobro ostatných. A tiež viem, že mnohým – ako to voláme “ranám osudu” sa dá vyhnúť. Pretože život k nám najprv len šepká. Je to ako vánok. Ale my to väčšinou nepočujeme, lebo sa nechávame prehlušiť hlukom nášho okolia. Preto nám proste niekedy musí padnúť tehla na hlavu. Dnes už viem, aké sme my ženy silné. Ale tiež viem, že pravá sila ženy spočíva v jej absolútnej zraniteľnosti a nie v tom, že si okolo svojho srdca vystavia hradby, aby sa k nej nikto nedostal. A tiež viem, že sila ženy spočíva v tom, že prijíma a cíti sa hodná toho, aby jej muž pomáhal, ochraňoval ju a staral sa o ňu. A že prehnaná ženská nezávislosť je vlastne slabosť a nespracovaná bolesť. My ženy sme cenné a zaslúžime si byť milované. Zaslúžime si žiť v láske, radosti a tvorivosti. My sme tie bohyne, ktoré sú tu na to, aby otvárali mužom srdcia. Že vonkajšie zdroje sú nahraditeľné, ale skutočne záleží len na tom, ako sa pri niekom cítime. Že či chceme, či nie, všetko to začína vo vnútri nás. A to ostatné, je len vonkajšia manifestácia nás samých. Každá jedna udalosť, každý jeden vzťah. Že výhovorky nie sú na mieste, aj keď sú občas tak pohodlné. Že bdelosť je kľúčom k životu. Že pozorovanie nás samých nás robí ostražitými a schopnými prekonávať zažité vzorce a programy.  A že udalosti a ľudia sa nám nedejú, iba reagujú na našu momentálnu frekvenciu. Že naozaj nie sme obeťou okolností. Že skutočná sila nie je tá vonkajšia, ale tá vnútorná. Ako reagujeme na situácie a meníme samu seba, tak v každom momente tvoríme náš ďalší život, našu budúcnosť.

Stále mám svojich mentorov, ktorí mi pomáhajú vytvárať zo mňa najlepšiu verziu seba samej, aby som tu mohla byť pre vás a dávať vám to najlepšie zo seba a pomáhať vám. Poslanie Naplneného Vzťahu vnímam ako službu ľuďom, ako bezpečné miesto, kde sme všetci vítaní a nájdeme kúsok pochopenia, aby sme sa necítili tak sami.