O Mne

Vzťahy a ich dynamika, psychológia, duchovno a témy, o ktorých sa radšej nehovorí ma zaujímali od malička. Všetko to, čo ponúkam na tejto stránke nie sú iba teoretické, naučené koncepty, ale sú mnou zažité. Počas môjho života som čelila mnohým témam, ako je nedostatočnosť, opustenie, zanedbanie, pocitom ohrozenia, menejcennosti, problémy s prijatím vlastného tela, psychické týranie, násilie, strach, pocity viny, rola obete, zlomené a potom roky zatvorené srdce, pocity vykorenenia, čierna ovca, naivita, nevera, rozvod, finančné straty, dôverčivosť, boj o život, manipulácie, smrť otca, choroba novorodenca, samota, zrada, odcudzovanie, pád na dno, vyliečenie zranení a spoznanie seba samej takej, aká naozaj som, životný obrat.

Tieto vonkajšie okolnosti ma prinútili prísť do bodu,  kedy sa už inak nedá, len ísť do seba. Hlboko do seba.

Minulé roky som nabrala odvahu čeliť mojím najväčším strachom, nespracovanej bolesti a detským traumám. Mám za sebou roky skúmania a introspekcie samej seba, svojich vadných presvedčení a limitov, ktoré mi bránili zakúšať život taký, aký by mohol byť. Vyliečila som si veľa zranení, spoznala samu seba a skúšala odvahu svojho srdca. Pochopila som, že trpieť naozaj nemusíme a každé utrpenie či trápenie si tvoríme sami a teda máme možnosť sa ho vzdať. Mám za sebou roky odpustenia samej sebe a zoškrabovania jednej svojej vrstvy za druhou, aby som zistila, kto vlastne som a načo som tu. Roky preberania zodpovednosti za svoj život ma naučili, že možné je všetko. A že sa dá transformovať úplne celý život, nevyhovárať sa na karmu, osud, nepodporu rodiny alebo blízkych. Konečne som objavila sebalásku, pocity dostatočnosti, bezpečia, úplnosti a akceptácie seba samej, taká aká som.

Dnes už viem, že silná inutícia je dar, ktorý treba rozvíjať a nie pomätenie zmyslov. Dnes viem, že treba veriť len sebe, byť vo svojom živote a vo svojom strede. Viem, že človek dostane len také lekcie, na ktoré absolútne má, aby ich zvládol. A som si úplne istá, že všetko zlé sa dá premeniť na to dobré a raz z toho ťažiť pre seba aj pre dobro ostatných. A tiež viem, že mnohým – ako to voláme “ranám osudu” sa dá vyhnúť. Pretože život k nám najprv len šepká. Je to ako vánok. Ale my to väčšinou nepočujeme, lebo sa nechávame prehlušiť hlukom nášho okolia. Preto nám proste niekedy musí padnúť tehla na hlavu. Dnes už viem, aké sme my ženy silné. Ale tiež viem, že pravá sila ženy spočíva v jej absolútnej zraniteľnosti a nie v tom, že si okolo svojho srdca vystavia hradby, aby sa k nej nikto nedostal. A tiež viem, že sila ženy spočíva v tom, že prijíma a cíti sa hodná toho, aby jej muž pomáhal, ochraňoval ju a staral sa o ňu. A že prehnaná ženská nezávislosť je vlastne slabosť a nespracovaná bolesť. My ženy sme cenné a zaslúžime si byť milované. Zaslúžime si žiť v láske, radosti a tvorivosti. My sme tie bohyne, ktoré sú tu na to, aby otvárali mužom srdcia. Že vonkajšie zdroje sú nahraditeľné, ale skutočne záleží len na tom, ako sa pri niekom cítime. Že či chceme, či nie, všetko to začína vo vnútri nás. A to ostatné, je len vonkajšia manifestácia nás samých. Každá jedna udalosť, každý jeden vzťah. Že výhovorky nie sú na mieste, aj keď sú občas tak pohodlné. Že bdelosť je kľúčom k životu. Že pozorovanie nás samých nás robí ostražitými a schopnými prekonávať zažité vzorce a programy.  A že udalosti a ľudia sa nám nedejú, iba reagujú na našu momentálnu frekvenciu. Že naozaj nie sme obeťou okolností. Že skutočná sila nie je tá vonkajšia, ale tá vnútorná. Ako reagujeme na situácie a meníme samu seba, tak v každom momente tvoríme náš ďalší život, našu budúcnosť.

Aj keď som vyštudovaná právnička, už pár rokov vediem aj youtube kanál Modern Astrology s viac ako 1.500.000 zhliadnutiami a poskytujem astrologické služby a kurzy pre zahraničie so zameraním najviac na vzťahovú astrológiu a kurzy. Vždy som však vedela, že chcem pomáhať slovenským ženám a ľuďom. Zdieľať. Dnes už viem, že mám čo povedať.