O mne

O mne

Môj príbeh

Volám sa Beáta a mám 14+ rokov skúseností v oblasti vzťahov,  tarotu, astrológie a duchovna.

30 000+ spokojných klientov celosvetovo, ktorí u mňa absolvovali výklad tarotu, výklad horoskopu, vzťahovú konzultáciu alebo si zakúpili niektorý z mojich kurzov.

Začínala som so svojím zahraničným videokanálom Modern Astrology, ktorý spravujem doteraz a kde poskytujem pre svoje zahraničné publikum astrologické konzultácie, výklady tarotu a výučbu astrológie so zameraním na partnerskú astrológiu.

Na Slovensku som začala aktívne pôsobiť v roku 2019 v oblasti vzťahových konzultácií a neskôr aj výkladu tarotu (web: naplnenyvztah.sk). Keďže som vyštudovaná právnička, tak inklinujem k presným a zrozumiteľným odpovediam. Viem, ako robiť výklad tarotu a vzťahové konzultácie tak, aby som dokázala prinášať reálne odpovede a výsledky do našich životov. V mojom chápaní toho, čo robím, prepájam svet duchovna a energií s realitou tu v 3D.

Vzťahy a ich dynamika, psychológia, duchovno a témy, o ktorých sa radšej nehovorí ma zaujímali od malička. Všetko to, čo ponúkam na tejto stránke nie sú iba teoretické, naučené koncepty, ale sú mnou zažité. Viem, že sa s Vami dokážem spájať preto, lebo problémy, častokrát neriešiteľné a ťažké, ktoré riešite mám za sebou aj ja. Teraz s odstupom času sa na všetko pozerám inak, ale samozrejme, keď človek žije hraničné situácie, ani si nevie presne predstaviť, či raz bude dobre. Keď som si napríklad ja prechádzala ťažkým rozvodom, tiež som nevedela, či to zvládnem. Pamätám si ten paralyzujúci strach. Rozvodom som utrpela nielen psychické otrasy, ale aj obrovské finančné straty. Bola som to ja s deťmi, kto musel odísť bývať z nového domu, i keď financovanie jeho výstavby bolo nepomerne viac na mne. Rozvodom sa ale nič nekončí a mňa čakala cesta nachádzania „vzťahu“ k môjmu exmanželovi. Nie sme za vodou, ale myslím, že vďaka našim deťom sme to zvládli. Boli roky, keď som potlačila svoje ego a bola schopná odčleniť môj vzťah k nemu a vzťah mojích detí k nemu. Na to som najviac hrdá, že aj v situáciách, kedy mi škodil som do toho nezatiahla deti. Bolo to správne rozhodnutie. Teraz je môj vzťah k nemu neutrálny a ja som slobodná, bez akejkoľvek animozity. V čase rozvodu som mala iba veľmi malé deti a spoločnosť ma klasifikovala ako ohrozenú sociálnu skupinu. To mi povedali aj v banke, keď mi nedali hypotéku. Toto je už 7 rokov, teraz je všetko inak. Ale na čo nezabudnem, sú roky chudoby a pozerania na ceny v potravinách a spoliehania sa na to, že vajíčka pre syna mi dá moja nebohá babka. To sú situácie, ktoré vás zmenia. Je to už dávno, zmenilo sa všetko. Myslím, ale že najviac sa zmenil môj pohľad na mňa samú. Že som schopná, že som „dosť“ a nemusím dokazovať nikomu za čo stojím. Keď tak nad tým premýšľam, tak ako sa menil môj vzťah k sebe samej, tak sa menilo všetko. Začalo sa mi postupne dariť, lebo ľudia cítili, že to myslím úprimne a netliacham do vetra. Cítili, že sa so mnou môžu spojiť, lebo im rozumiem, lebo ich príbeh bol často krát aj ten môj. Teraz, v roku 2024 som si dokázala naplniť všetky sny: mám môj naplnený vzťah s mužom, ktorý robí dobre mojej duši. Mám splnené všetky materiálne sny. Máme sa dobre. Stále ale samozrejme aj ja mám oblasti, ktoré sú zložitejšie. Dcérke v roku 2020 diagnostikovali Aspergerov syndróm a pridružené ochorenia, čo so sebou prinieslo nové výzvy do nášho života. Podľa mňa ale dôležité je skúsiť z každej situácie zobrať to najlepšie, využiť ju vo svoj prospech. Môj odkaz všetkým ženám je ten, že aj keď je dnes ťažko, postupne to môžete otočiť. Potrebujete k tomu vieru, odvahu a vytrvalosť. Všimla som si, že väčšina ľudí jednoducho veci vzdá a rezignuje, lebo je to príliš zložité. Ja si prajem pre vás to zvládnuť, lebo život snov za to stojí. Môžete sa vymaniť od despotického partnera, či nájsť lásku svojho života, len potrebujete vedieť ako na to. Mám obrovské skúsenosti s ľuďmi akéhokoľvek typu, preto svojím klientkám, ktoré sú v toxickom vzťahu s manipulátorom alebo sa rozvádzajú  s narcistickým typom osobnosti viem reálne pomôcť. Možné je všetko pre toho, kto nevzdá sa.

Dnes už viem, že silná intuícia je dar, ktorý treba rozvíjať a nie pomätenie zmyslov. Dnes viem, že treba veriť len sebe, byť vo svojom živote a vo svojom strede. Viem, že človek dostane len také lekcie, na ktoré absolútne má, aby ich zvládol. A som si úplne istá, že všetko zlé sa dá premeniť na to dobré a raz z toho ťažiť pre seba aj pre dobro ostatných. A tiež viem, že mnohým – ako to voláme “ranám osudu” sa dá vyhnúť. Pretože život k nám najprv len šepká. Je to ako vánok. Ale my to väčšinou nepočujeme, lebo sa nechávame prehlušiť hlukom nášho okolia. Preto nám proste niekedy musí padnúť tehla na hlavu. Dnes už viem, aké sme my ženy silné. Ale tiež viem, že pravá sila ženy spočíva v jej absolútnej zraniteľnosti a nie v tom, že si okolo svojho srdca vystavia hradby, aby sa k nej nikto nedostal. A tiež viem, že sila ženy spočíva v tom, že prijíma a cíti sa hodná toho, aby jej muž pomáhal, ochraňoval ju a staral sa o ňu. A že prehnaná ženská nezávislosť je vlastne slabosť a nespracovaná bolesť. My ženy sme cenné a zaslúžime si byť milované. Zaslúžime si žiť v láske, radosti a tvorivosti. My sme tie bohyne, ktoré sú tu na to, aby otvárali mužom srdcia. Že vonkajšie zdroje sú nahraditeľné, ale skutočne záleží len na tom, ako sa pri niekom cítime. Že či chceme, či nie, všetko to začína vo vnútri nás. A to ostatné, je len vonkajšia manifestácia nás samých. Každá jedna udalosť, každý jeden vzťah. Že výhovorky nie sú na mieste, aj keď sú občas tak pohodlné. Že bdelosť je kľúčom k životu. Že pozorovanie nás samých nás robí ostražitými a schopnými prekonávať zažité vzorce a programy.  A že udalosti a ľudia sa nám nedejú, iba reagujú na našu momentálnu frekvenciu. Že naozaj nie sme obeťou okolností. Že skutočná sila nie je tá vonkajšia, ale tá vnútorná. Ako reagujeme na situácie a meníme samu seba, tak v každom momente tvoríme náš ďalší život, našu budúcnosť.

Stále mám svojich mentorov, ktorí mi pomáhajú vytvárať zo mňa najlepšiu verziu seba samej, aby som tu mohla byť pre vás a dávať vám to najlepšie zo seba a pomáhať vám. Poslanie Naplneného Vzťahu vnímam ako službu ľuďom, ako bezpečné miesto, kde sme všetci vítaní a nájdeme kúsok pochopenia, aby sme sa necítili tak sami. Hovorí sa, že komu je veľa dané, od toho je aj veľa žiadané. Uvedomujem si svoje požehnanie byť tu pre vás za každý okolností a každý deň.

Techniky liečenia

Ako postupujem pri konzultáciach

Mojím cieľom je pozdvihovať ženy a viesť ich k tej pravej ženskej sile, ktorá je ultimátna a taká mocná, že na základe nej dosiahnete všetko čo chcete a ovplyvníte životy aj ľudí okolo Vás.

Používam techniky:

R

nachádzania a rozpúšťania koreňových vzorcov správania

R

nachádzania a rozpúšťania udalosti, ktorá sa vám stala a viedla k tomu, čím si prechádzate dnes

R

nachádzam vadné presvedčenia o sebe, živote, konkrétnych životných oblastiach, hodnotách, programoch a nahrádzam ich tými, ktoré prinesú želaný výsledok

R

práca s ľudskou mysľou a zrkadlová metóda

R

doplňujúcimi technikami môže byť Váš horoskop narodenia

Share This